Thứ Năm, ngày 04 tháng 7 năm 2013

Các sản phẩm từ cây chùm ngây


Rau chùm ngây (bó) Rau chùm ngây (hộp) Lá chùm ngây khô
Giá bán: VNĐ Giá bán: 30.000 VNĐ/ 300 gr
Giá bán: 


Trà chùm ngây Trà chùm ngây Dầu hạt chùm ngây
Giá bán:  60.000VNĐ (100g) Giá bán: 40.000 VNĐ/hộp Giá bán: VNĐ

Rễ cây chùm ngâyHạt cây chùm ngâyCây giống chùm ngây
Giá bán:  VNĐ Giá bán: 100.000 VNĐ/gói (60 hạt) Giá bán: 25.000 VNĐ/cây

1 nhận xét: